Formularz zgłoszeniowy

paragon
?x
?x
?x
?x

* Pola obowiązkowe

Regulaminem*

*Administratorem danych osobowych Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pod nazwą "Gorączka złota z NESCAFÉ". Administrator powierzył przetwarzanie danych organizatorowi Loterii Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.